Kris & stöd

Hjälp när du behöver det

Krisreaktioner utlöses av händelser som är hotfulla på ett eller annat sätt.
Det kan vara att man förlorat någon som stått en nära eller en förlust av annat slag så som arbete, identitet, social position, ekonomisk trygghet eller hälsa . Gemensamt vid kris är att man inte känner igen sig i sitt eget sätt att reagera. Man blir stressad, rädd och orolig. Vardagen påverkas och man kan till exempel få svårt att äta och sova.

Kroppen är utrustad för att klara av kriser - så de är inte farliga i sig - även om de kan upplevas skrämmande. Det viktiga vid en kris är att återskapa trygghet så snart som möjligt. Kontakt med en vän eller anhörig, kunskap om vad som hänt, vila, värme och rörelse och att successivt återgå till vardagen,
trots det som hänt, är hjälpsamt.

Man kan också behöva samtal och stöd av någon utomstående.
Vid kris erbjuder vi psykologisk första hjälpen med stöd anpassat den egna situationen. Utrymme att få prata om det som hänt och hitta nya sätt att hantera sin situation är viktiga inslag.

Psykoterapi

Psykologisk behandling

Psykoterapi är en psykologisk behandling som bygger på samtal.
Ett samtal och möte mellan dig som söker och en behandlare (psykolog/psykoterapeut). Med närvaro, öppenhet och lyhördhet för dig och din berättelse vill behandlaren utifrån sin kunskap och erfarenhet hjälpa dig.

Det görs genom att tillsammans tala om det som är svårt, försöka förstå och med fokus på dina resurser och möjligheter hitta vägar att komma vidare. Psykoterapi är på så sätt en slags hjälp till självhjälp, och mycket av behandlingen sker mellan samtalen genom egen reflektion och förändring.

Parterapi

Bättre relation?

Parterapi handlar grundläggande om att hjälpa två personer i en relation att få ökad kontakt med varandra. Det kan gälla en kontakt och närhet som brutits eller som inte längre hinns med när vardagen rullar på. Det här leder i långa loppet till bekymmer. Relationen blir inte längre en plats för trygghet, vila och påfyllnad.

Kontakten med den andre - och med sig själv - är a och o i alla relationer
och själva grunden för att bättre kunna hantera, kommunicera och ta hand om såväl problem som det man djupast längtar efter i ett förhållande.

Par söker sig till terapi av en rad olika anledningar. Ibland vet man varför och har ett konkret problemen så som otrohet, svartsjuka, bråk och konflikter, olikheter och svårt att komma överens. Ibland handlar det om mer diffusa känslor som minskad lust, värme och kärlek eller om tystnad och tomhet.

Oavsett hur det ser ut för er så är ni varmt välkomna att höra av er till oss.
Vi vänder oss  till alla typer av par, oavsett ålder och sexuell läggning.

Handledning

Vi erbjuder handledning till arbetsplatser av olika slag. Detta innefattar psykoterapi-handledning och/eller psykosocial-handledning till personal inom socialtjänst, psykiatri, somatisk sjukvård, barn- och ungdomsvård, kriminalvård, missbruksvård, skola m.m. Vi ger även chefshandledning.

Utbildning

På förfrågan skräddarsyr vi utbildningar till organisationer, företag, arbetsgrupper och andra intressenter.

För mer information kontakta Petra Kyllergård:
0702 - 21 05 90
petra@boraspsykoterapiinstitut.se

Utredning

Vi erbjuder psykologutredningar på uppdrag av exempelvis privatpersoner, skola, vård, omsorg, socialtjänst och behandlingshem.

För mer information kontakta Petra Kyllergård:
0702 - 21 05 90
petra@boraspsykoterapiinstitut.se

Organisation

För en bra arbetsplatskultur

Vi har lång samlad erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling, chefshandledning, grupputveckling, konflikthantering samt psykosocialt arbetsmiljöarbete.

För mer information kontakta Petra Kyllergård:
0702 - 21 05 90
petra@boraspsykoterapiinstitut.se

Adoptionsintyg

Att adoptera är en fantastisk möjlighet att bli förälder och få skapa ett tryggt och kärleksfullt hem till ett barn som redan finns. Vi utfärdar adoptionsintyg vid förfrågan och finns tillgängliga för frågor.

För mer information kontakta Petra Kyllergård:
0702 - 21 05 90
petra@boraspsykoterapiinstitut.se