Kris & stöd

Hjälp när du behöver det

Krisreaktioner utlöses av händelser som är hotfulla på ett eller annat sätt.Det kan vara att man förlorat någon som stått en nära eller en förlust av annat slag så som arbete, identitet, social position, ekonomisk trygghet eller hälsa . Gemensamt vid kris är att man inte känner igen sig i sitt eget sätt att reagera. Man blir stressad, rädd och orolig.


Vardagen påverkas och man kan till exempel få svårt att äta och sova.Kroppen är utrustad för att klara av kriser - så de är inte farliga i sig - även om de kan upplevas skrämmande. Det viktiga vid en kris är att återskapa trygghet så snart som möjligt. Kontakt med en vän eller anhörig, kunskap om vad som hänt, vila, värme och rörelse och att successivt återgå till vardagen, trots det som hänt, är hjälpsamt.Man kan också behöva samtal och stöd av någon utomstående.Vid kris erbjuder vi psykologisk första hjälpen med stöd anpassat den egna situationen. Utrymme att få prata om det som hänt och hitta nya sätt att hantera sin situation är viktiga inslag.

Psykoterapi

Hjälp när du behöver det

Psykoterapi är en psykologisk behandling som bygger på samtal.Ett samtal och möte mellan dig som söker och en behandlare (psykolog/psykoterapeut). Med närvaro, öppenhet och lyhördhet för dig och din berättelse vill behandlaren utifrån sin kunskap och erfarenhet hjälpa dig.


Det görs genom att tillsammans tala om det som är svårt, försöka förstå och med fokus på dina resurser och möjligheter hitta vägar att komma vidare. Psykoterapi är på så sätt en slags hjälp till självhjälp, och mycket av behandlingen sker mellan samtalen genom egen reflektion och förändring.

Parterapi

Bättre relation?

Till oss är ni varmt välkomna oavsett om det uppstått något akut i relationen eller om ni haft det kämpigt en längre tid – eller om ni har det bra men känner att ni ändå vill fördjupa relationen och få lite ny gnista. Vi börjar där ni är och ser på vilka sätt vi kan guida vidare. Vi vill lite kort berätta om vårt pararbete och varför det har ett alldeles särskilt fokus på kontakt.


Kontakt kanske lättast kan ses som det där bandet eller ”kemin” sinsemellan som gör att vi upplever att vi ser, hör och förstår varandra på ett bra sätt. Ett sätt som bekräftar och lugnar, och gör oss trygga. Har vi väl känt det så vill vi gärna ha mer. Kontaktsuget är på så vis en slags inneboende drivkraft hos oss människor – och grunden för både relation och kommunikation, något vi behöver för att få livet och vardagen tillsammans att fungera.

Alla relationer i livet så väl till kärlekspartner som barn, vänner, föräldrar, kollegor eller någon vi möter flyktigt bygger på kontakt. Ofta beskrivs kontakten som en känsla av flow, lätthet eller trygghet. Vi kan slappna av och vara oss själva. Men alla vet också hur det är när den sköna känslan förändras eller försvinner och vi missar varandra, något som ofta ger oro och skapar stress, för att sedan lätta när vi väl fått tillbaka kontakten igen. Alla relationer kan därför ses som en slags kontaktdans i tre steg:

Kontakt – Tappad kontakt – Åter i kontakt.

Att inte nå fram till varandra i en relation gör att vi känner oss ensamma och otillräckliga. Vi blir frustrerade och ledsna. Kanske börjar vi bråka eller drar oss undan från varandra. Har vi det så här länge blir det slitsamt. Det är här vår parterapi vill sätta fokus – med siktet inställt på att återta och stärka kontakt – och därmed närhet och närvaro i relationen.

Hur går det till?
Vi arbetar med en integration av samtal, undervisningsmoment och övningar. Målet är att varje par ska få lära känna såväl sin egen som sin partners alldeles unika kontaktdans lite mer. Väl i kontakt tänker vi att paret är på bästa plats i relationen för att själva kunna leva i vardagen, fatta kloka beslut och lösa problem.

Vårt pararbete lutar sig främst mot EcCT (Encounter centered Couples Therapy) och IPNB (interpersonell neurobiologi). Vi som arbetar, Ingegärd Klasén och Ulrika Karpefors, har mångårig erfarenhet och upphör aldrig att fascineras över magin i vad kontakt kan åstadkomma för att väcka det bästa i oss. Det gör att vi bjuder in till ett pararbete som i grunden är mycket positiv och som riktar sig framåt:

”En relation är inte ett problem som ska lösas, utan ett äventyr att leva.”
Fritt översatt av Hedy Schleifer grundare av Encounter centered Couples Therapy.

Välkomna att kontakta oss via vår hemsida om ni vill veta mer, eller boka tid.

Handledning

Vi erbjuder handledning till arbetsplatser av olika slag. Detta innefattar psykoterapi-handledning och/eller psykosocial-handledning till personal inom socialtjänst, psykiatri, somatisk sjukvård, barn- och ungdomsvård, kriminalvård, missbruksvård, skola m.m. Vi ger även chefshandledning.


För mer information kontakta:
Petra Kyllergård
0702 - 21 05 90
petra@boraspsykoterapiinstitut.se

Utbildning

Hjälp när du behöver det

På förfrågan skräddarsyr vi utbildningar till organisationer, företag, arbetsgrupper och andra intressenter.


För mer information kontakta:
Petra Kyllergård
0702 - 21 05 90
petra@boraspsykoterapiinstitut.se

Adoptionsintyg

Vi hjälper er med adoptionsintyg

För mer information kontakta:

Petra Kyllergård

0702 - 21 05 90
petra@boraspsykoterapiinstitut.se