Depression

Känner du dig nedstämd, hängig och trött? Blir du lätt irriterad och har tappat lusten till sådant som du tidigare uppskattat? Då kan du ha drabbats av en depression.

Symtom på depression

Om du har drabbats av en depression så känner du dig sällan glad, inte ens med det du normalt trivs med och tycker om. Lusten att ta itu med saker minskar eller försvinner helt och normala vardagliga sysslor kan kännas oöverstigliga. Vissa beskriver det som att "allt blir mörkt" eller att "det känns tungt och meningslöst" eller som en "blöt tjock filt lägger sig över allt". Man känner inte riktigt igen sig själv. Förutom nedstämdheten kan man också ha andra besvär om man är deprimerad:

  • Ofta känner man mer oro och ångest än vanligt.
  • Det kan vara svårt att koncentrera sig, till exempel när man försöker utföra en arbetsuppgift eller läser en bok.
  • Sömnproblem av olika slag är ett vanligt problem där vissa har svårt att somna medans andra kan sova stora delar av dygnet.
  • Det är vanligt att man antingen tappar matlusten eller börjar tröstäta.
  • Sexlusten kan minska eller försvinna helt.
  • Känsla av att känna sig isolerad från omvärlden.
  • Känsla av hopplöshet.
  • Man kan ha obefogade eller starkt överdrivna skuldkänslor.
  • Låg självkänsla och tankar om att vara dålig eller värdelös.

Sorg kan på många sätt uppleveas likt depression men är något annat, då sorg följer som en naturlig reaktion på förlust.

.

Tillsammans med din behandlare får du hjälp att förstå vad som händer vid en depression och om det är något särskilt som utlöst den? Genom samtal får du sätta ord på dina tankar och känslor utifrån din livssituation. Tillsammans ringas det in som just nu upplevs svårt och jobbigt - men också allt det andra som finns i ditt liv och som du vet att du tidigare uppskattat. Genom råd och stöd får du hjälp att successivt hitta din väg tillbaka till det som är viktigt för dig.

Boka tid