Relationsproblem / svartsjuka

Har du återkommande relationsproblem och kämpar med svartsjuka eller har svårt att lita på din partner. Då kan det vara värt att ta hjälp för att bryta ett negativt beteendemönster som skapar problematiken.

Svartsjuka

Att känna svartsjuka händer de allra flesta någon gång i livet. Det är en obehaglig och stark känslomässig reaktion kopplad till en rädsla för att bli lämnad eller bedragen. Svartsjuka tär ofta på relationen och man kan behöva hjälp med att förändra de mönster av tankar, känslor och beteenden som gör att svartsjukan uppstår.

Att ha goda relationer är viktigt för vårt välmående och det krävs arbete och ett givande och tagande för att få relationen att fungera. Man upplever ständigt svårhanterliga utmaningar det är lätt att hamna i problematiska relationsmönster.

Behandling vid relationsproblem

Under behandlingen arbetar du och din psykolog tillsammans med att kartlägga dina problematiska relationsmönster, vad som orsakar dessa och vad det får för konsekvenser för dina relationer och ditt välbefinnande.

Boka tid