Social ångest

Känner du dig osäker och helst undviker sociala situationer? Är du rädd för att bli granskad eller visa dig nervös? Leder denna rädsla till att du ofta ställer in eller undviker sociala tillställningar? Då kan det handla om social fobi eller social ångest.

Vanliga symtom vid social ångest

Det är vanligt att tänka tankar som ”jag kommer att göra bort mig” och ”andra kommer se att jag är nervös". Det är naturliga tankar när man förbereder sig för att säga eller göra något inför andra. Vi blir medvetna om andras uppmärksamhet. Särskilt när vi är måna om att göra bra ifrån oss. Ibland kan man fastna i denna medvetenhet och bli starkt självkritisk och tappar fokus. En känsla av att vilja fly kan bli stark och leda till att man tystnar, dra sig undan eller ställer in. Undvikandet kan göra att man slutar delta i sociala aktiviteter och blir mer ensam och isolerad. Andra symtom kan vara:

  • Rodnad
  • Hög puls
  • Darrningar
  • Yrsel
  • Svettningar
  • Skakningar
  • Muntorrhet

Att vara nervös och känna sig obekväm inför att prata inför en grupp människor är något som de flesta människor upplevt. Om nervositeten och osäkerheten däremot går över i en stark rädsla för att bli granskad, göra bort sig eller tappa kontrollen kan det handla om social fobi eller social ångest.

Behandling vid social fobi

Under behandlingen får du hjälp att förstå din ångest och hur den påverkar tankar, reaktioner och beteenden. Tillsammans med din behandlare identifieras tankar och beteenden som ligger bakom problematiken, och du får hjälp att under trygga former prova nytt. På det sättet kan du få nya verktyg och strategier att hantera sociala situationer.

Boka tid