Ångest & oro

De flesta känner sig ängsliga och oroliga ibland, det är en naturlig del av livet. Oro och ångest uppstår av olika skäl och det kan vara svårt att veta varför. Ofta blir vi rädda vid ångest och kroppen reagerar med kamp, flykt eller frysimpuls som tillfälligt kan blockera våra förmågor att lugna oss och lösa en tuff situation.

VANLIGA SYMTOM VID ÅNGEST

Det finns många olika typer av ångest som exempelvis: panikångest, social fobi, specifika fobier, separationsångest och prestationsångest. Oro och ångest kan uppkomma dagligen och triggas normalt av många olika saker snarare än en specifik situation eller objekt.

  • Återkommande orostankar
  • Svårt att lugna ner sig
  • Rastlöshet
  • Koncentrationssvårigheter
  • Sömnstörning, sömnproblem
  • Öm i muskler
  • Lättirriterad
  • Trötthet
  • Fysiska ångestsymtom (hjärtklappning, yrsel, orolig mage, huvudvärk)

Att uppleva ångest är mänskligt. Vissa får det oftare än andra och kan bland annat vara kopplat till stress. En stress som kan bero på att vi har för mycket att göra. Återhämtningen hinns inte med och vi går på högvarv. Men det kan också bero på att vi har för lite som engagerar och därför sakna känsla av mening och sammanhang. Ibland har vi ångest för att vi är rädda för något t ex en svår uppgift, att ågon vi älskar ska dö eller för att alla känslor är en enda röra.

Behandling av ångest

Vid påbörjad behandling så kartläggs symtom och vad som triggar dessa. Utifrån den kartläggningen avgör s sedan vilka moment som ingår i behandlingen. Vanligen så utmanar man de tankar och situation som man fruktar på ett kontrollerat sätt, jobbar med olika verktyg och nya förhållningssätt för att hantera sin osäkerhet och bryta oro, ältande och grubblerier. Utöver det kan behandlingen innehålla strategier för konkret problemlösning samt avslappningsträning.

Boka tid