Stress & utmattning

Upplever du ständigt hög stress och känner dig ofta utmattad, orkeslös och trött?

Syntom vid stress

 • Trötthet och orkeslöshet
 • Rastlöshet
 • Tomhetskänsla (minskad kontak med sig själv)
 • Upplevelse av att inte få vara i fred (invaderad av andras krav och förväntan)
 • Irritation och ilskeutbrott
 • Huvudvärk
 • Försämrad mag- och tarmfunktion
 • Sömnsvårigheter
 • Illamående
 • Muskelspänningar
 • Smärtkänslighet
 • Försvagat immunförsvar

Stress är kroppens normala reaktion på något som upplevs som ett hot eller ett krav som överstiger de egna resurserna. Stressreaktionen är i sig ofarlig och fyller en viktig funktion för människan eftersom den hjälper oss att hantera och överleva hotfulla situationer. Dock kan långvarig stress i kombination med frånvaro av återhämtning vara skadligt för vår hälsa. Vilket i sin tur kan leda till utmattning även kallat "utbrändhet" eller ”att gå in i väggen”.

Behandling vid stress

I behandlingen får du ökad kunskap om stress och kroppens stressreaktioner, vilka faktorer som bidrar till stress och vad som är viktigt för att återhämtningen ska fungera. Det kan även vara bra att få psykologisk hjälp med stresshantering i förebyggande syfte för att inte riskera att utveckla en stressnivå som innebär en fara för hälsan. Tillsammans med din behandlare arbete med problemlösning kring sådant som bidrar till en riskfylld stress. Det kan innebära att du behöver se över vardag, arbete och livssituationen i sin helhet. Andra centrala delar är att förbättra tillgång till återhämtning och vila (passiv och aktiv), öka medvetenhet kring egna behov, stärka självomsorg och ta hand om egna resurser.

Boka tid