PTSD / Trauma

Har du varit med om, eller bevittnat, skrämmande eller hotfulla händelser?

Vanliga symtom vid PTSD

 • Mardrömmar
 • Återkommande påträngande minnen
 • Nedstämdhet och likgiltighet
 • Undvikande av sådant som påminner om händelsen
 • Minnesförlust
 • Lättskrämdhet och lättirriterad
 • Koncentrationssvårigheter
 • Självmordstankar
 • Spända muskler
 • Hjärtklappning
 • Högt blodtryck
 • Ont i magen eller diarré

Har du varit med om, eller bevittnat, skrämmande eller hotfulla händelser? Går du och tänker på och mår dåligt över en situation också efter att den värsta krisen lagt sig. Efter skrämmande händelser i samband med krig, svår olycka, sjukdomstillstånd, terrordåd, katastrof, sexuellt våld, misshandel eller liknande, kan man ibland få problem med stark rädsla och ångest. Man kan uppleva påträngande minnesbilder och mardrömmar som gör att det känns som om det otäcka fortfarande pågår. Det är svårt att komma ner i varv, koppla av och kunna känna sig trygg igen. Detta kallas posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En naturlig reaktion på en mycket svår stress.

Behandling vid PTSD

Med rätt behandling finns goda chanser att kunna må bra igen. Behandlingen hjälper dig att känslomässigt bearbeta och förhålla dig till det inträffade. Du får hjälp att minska traumats påverkan i ditt liv genom att stärka inre och yttre trygghet och det som är viktigt och meningsfullt för dig . Du får också stöd i att minska såväl mentala som beteendemässiga undvikanden i vardagen. Tillsammans kan detta leda till minskade symtom och en ökad närvaro och livskvalitet.

Boka tid