Panikångest

Får du plötsliga starka ångestsymtom som svårt att andas, yrsel, hög puls och tryck över bröstet? Känner du en rädsla för att tappa kontrollen eller att få panikattacker? Då kan det vara panikångest du upplever.

Vanliga symtom vid panikångest

Många upplever en panikattack som extremt obehagligt och känner normalt en oro för att det ska hända igen. Denna oro kan leda till att man undviker situationer och platser där man fruktar att man kan få en panikattack vilket kan leda till ökade begränsningar i livet. Panikattacker och stark ångest är i själva verket helt ofarligt och paniksyndrom kan behandlas.

 • Andnöd
 • Hjärtklappning
 • Hög puls
 • Svettningar
 • Värmevågor eller frossa
 • Intensiv gråt
 • Yrsel
 • Darrningar
 • Tryck över bröstet
 • Illamående
 • Rädsla för att dö
 • Rädsla för att tappa kontrollen


Många har någon gång känt sig panikslagen. Det är en normal reaktion när du har bråttom eller känner dig stressad över något. Om du däremot får plötsliga starka panikattacker med symtom som svårt att andas, hjärtklappning, yrsel, tryck över bröstet och svettningar kan det handla om panikångest. Vid panikångest är det vanligt att man upplever en stark rädsla för att tappa kontrollen, "hålla på att bli galen" eller att dö.

Behandling vid panikångest

Under behandlingen hjälper behandlaren dig att få en ökad förståelse för hur panikångest fungerar. Vi hjälper dig att utmana och ändra dina tankar och beteenden för att ge dig insikt och verktyg att påverka de utlösande situationerna som ger dig panikattacker. Behandlingen hjälper dig även att bryta eventuella undvikandemönster som kan vara ett hinder i vägen för att du ska kunna leva ditt liv fullt ut.

Boka tid