Ätstörning

Lägger du större delen av din tillvaro på att fundera på din vikt, form och träning. Sätter du regler för när och hur du ”får” äta och mår du dåligt när du bryter dessa? Har du svårt att acceptera dig själv som du är? Då kan det handla om en ätstörning.

Vid en ätstörning så är det vanligt att man upplever en inre kamp mellan att ha kontroll och att förlora den. Många med ätstörning pendlar mellan att strikt kontrollera sitt matintag, till att emellanåt släppa på trycket. Det kan innebära ökad ångest och ibland att man hamnar i hetsätning. Det är även vanligt att man kompenserar det som man upplever som sina ”misslyckanden” genom kräkning, laxermedel, vätskedrivande eller överträning.

Behandling vid lindrig ätstörning

Vid behandling så kartläggs de faktorer som gör att problematiken uppstår och hur du stegvis skall ta dig ur ätstörningen. Du får bland annat lära sig mer om hur ätstörning fungerar och hjälp att hantera tankar och känslor som är kopplade till den problematik som uppstått. Vi behandlar lindriga ätstörningar.

Boka tid