Barn och föräldraskap

För barn och tonåringar, 6-17 år erbjuder vi på Borås psykoterapiinstitut behandling i form av Kognitiv beteendeterapi (KBT) samt föräldrastöd.

Exempel på problem som vi arbetar med:

  • Separationsångest
  • Specifika fobier
  • Barn som lätt blir arga och ofta hamnar i konflikt med andra i familjen.
  • Social fobi
  • Paniksyndrom
  • Tvångssyndrom, lindriga-måttliga symtom
  • Generaliserat ångestsyndrom (tonåringar)
  • Depression lindriga-måttliga symtom (tonåringar)
  • Kriser(tonåringar)

Vid önskan om tidsbokning kontakta martina@boraspsykoterapiinstitut.se.

Viktigt vid kontakt för barn/tonåringar:

Som förälder/vårdnadshavare har du en betydelsefull roll i dina barns liv och behöver därmed vara delaktig i behandlingsarbetet. För de yngsta barnen sker behandlingen ibland helt genom råd och stöd till föräldrarna och föräldrar/vårdnadshavare till äldre barn och tonåringar behöver ofta också vara aktivt deltagande. Som sjukvårdspersonal har vi skyldighet att anmäla till socialtjänsten om vi känner oro att ett barn/en tonåring far illa eller inte får den omsorg det behöver i hemmet.

Boka tid